کالای متروکه

قوانین مربوط به کالای متروکه و همچنین شرح وظایف سازمان گمرک، مشتری ها و شرکت های حمل و نقل در ارتباط با کالای مربوطه را در این مقاله می توانید بخوانید.

بوژی و راه آهن

در این مقاله با بوژی و تعویض بوژی در حمل و نقل ریلی آشنا می شوید

ترانزیت و انواع آن

کلمه ترانزیت واژه آشنا در صنعت حمل و نقل است در این مقاله با جزییات ترانزیت داخلی و خارجی آشنا می شوید.

ترخیصیه

در این مقاله هر آنچه که شمانیاز دارید تا در ارتباط با ترخیصیه کالا در حمل و نقل بدانید وجود دارد

CMR چیست

سی ام ار یا راهنامه سندی است که مربوط به حمل و نقل جاده ای می باشد.